Spaniel pups - Maud Earl
      ©  copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission.  This website was first launched in 2007.                                                                                                                                        Pride Webdesign - Ruut Tilstra            
Ria Hörter

Hondsbrutaal

ONZE   HOND   heeft   een   traditie   hoog   te   houden   waar   het   gaat   om   interviews   met   mensen   die   er   toe doen   in   de   landelijke   kynologie.   Of   dat   nu   fokkers   zijn,   bestuurders,   keurmeesters   of   mensen   die   op andere   wijze   bekendheid   genieten   in   de   kynologie.   Keurmeesters   zijn   in   de   afgelopen   tientallen   jaren uitvoerig   aan   het   woord   geweest.   Echter,   er   dient   zich   een   nieuwe   lichting   aan,   die   ongetwijfeld   een opinie    heeft    over    wat    zich    in    de    kynologie    afspeelt.    ONZE    HOND    voelt    hen    aan    de    tand    hondsbrutaal... 
Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

HANS STIGT

Hans    Stigt    (50)    is,    na    achttien    jaar    in    Den    Haag    te    hebben gewoond,    samen    met    zijn    partner    Rodney    teruggekeerd    naar Pijnacker,   het   dorp   waar   hij   is   opgegroeid.   Hans   Stigt   is   geen   man van   grote   woorden   en   weidse   gebaren.   Hij   emotioneel,   trots   op wat    hij    tot    nu    toe    heeft    bereikt.    Hij    hecht    waarde    aan    goede verhoudingen   en   gaat   uit   van   eigen   kracht.   Passie   voor   zijn   werk en   hobby,   waarbij   hij   stap   voor   stap   op   zijn   doel   afgaat.   Als   je   hem –   hondsbrutaal   –   een   aantal   vragen   stelt   dat   hem   raakt,   dan   heeft hij   een   uitgesproken   mening,   een   gezonde   dosis   boerenverstand en een goed oog voor de sterke en zwakke punten in de kynologie. Fokker,   exposant,   bestuurder   en   keurmeester.   Hans   is   als   een   kok in   de   keuken:   van   alles   iets   geproefd   en   onderweg   naar   de   eerste ster. Gepubliceerd in het maandblad ONZE HOND
1. Jan de Gids 2. Hans Stigt 3. Tineke Pillement
Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail:  horter@tiscali.nl Deze artikelen zijn beschikbaar in het Nederlands.
Engels
Page Up
Nederlands

JAN DE GIDS

Over   het   bestaan   van   meer   rasverenigingen:   De   Beauceron   is   ‘mijn’ ras,   maar   ook   de   Hollander   ligt   mij   na   aan   het   hart.   Tussen   de rassen   die   ik   keur   zijn   er   overigens   vele   die   mijn   grote   interesse hebben.    Wat    betreft    de    overeenkomsten    in    activiteiten    van    de beide   rasverenigingen   voor   de   Beauceron   kan   ik   maar   één   ding zeggen:   Dat   geldt   voor   alle   soortgelijke   rasverenigingen.   Het   zijn vaak    de    leden    die    zich    miskent    voelen    die    een    nieuwe    club oprichten.   Fokkers   rond   de   eigen   fokkerij   of   een   groepje   fokkers, die   in   plaats   van   de   algemene   vergadering   te   gebruiken   om   hun ideeën   in   de   oorspronkelijke   club   te   verwezenlijken   een   eigen   club oprichten.     In     deze     eigen     club     kan     men     de     teugels     naar goeddunken   in   handen   nemen,   hun   ego   is   gestreeld;   zij   hebben medestanders   –   vaak   in   het   bezit   van   een   hond   gefokt   door   de leiding    –    maar    de    fantasie    is    niet    groter    dan    in    hun    tijd    in    de oorspronkelijke   club.   In   die   zin   is   er   mogelijk   sprake   van   ‘overkill’ voor   wat   betreft   de   soorten   activiteiten.   Misschien   zou   de   Raad moeten   overwegen   om   de   eisen   bij   het   oprichten   van   een   nieuwe club   te   verzwaren.   Bij   sommige   rassen   is   er   al   sprake   van   wildgroei in het aantal rasclubs.’ Gepubliceerd in het maandblad ONZE HOND

TINEKE PILLEMENT

Tineke   Pillement   is   geboren   in   het   rampjaar   1953,   waarin   ook   haar geboortedorp     ’s-Gravendeel     in     de     Hoeksche     Waard     wordt getroffen    door    de    watersnood    en    37    dorpelingen    overleven    de storm   niet,   onder   wie   vijf   met   de   naam   Heijden.   Tineke:   Allemaal familieleden,   onder   wie   mijn   jongste   broertje.   Als   klein   kind   heb   ik   er niets   van   mee   gekregen,   ik   was   drie   weken   oud.   Alleen   zijn   er   weinig foto’s   uit   mijn   kindertijd.   In   mijn   jeugd   heb   ik   veel   last   gehad   van reumatische   klachten,   waarschijnlijk   omdat   ik   als   baby   in   het   koude water heb gelegen.’ Dat   je   aan   mensen   kunt   zien   welk   hondenras   ze   hebben,   is   wellicht wat   overdreven,   maar   Tineke’s   keuze   voor   de   Amerikaanse   Cocker Spaniel   heeft   wel   een   link   met   haar   gevoel   voor   schoonheid,   dat zich     ook     uit     in     de     wijze     waarop     ze     haar     honden     aan     de keurmeesters    presenteert:    impeccable    –    onberispelijk.    En    niet alleen   de   honden.   Ook   zelf   stelt   ze   er   prijs   op   om   er   niet   uit   te   zien, als   zo   veel   exposanten,   alsof   ze   regelrecht   uit   de   hondenmand komt.   Ze   vindt   het   jammer   dat   het   handlen   en   het   overdreven trimmen   zo’n   belangrijke   rol   zijn   gaan   spelen   bij   het   voorbrengen van de honden. ‘Dit is echt overgewaaid uit Amerika.’ Gepubliceerd in het maandblad ONZE HOND