Spaniel pups - Maud Earl
      ©  copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission.  This website was first launched in 2007.                                                                                                                                        Pride Webdesign - Ruut Tilstra            
Ria Hörter

Met het oog van…

…   een   kunstenaar   wordt,   door   de   eeuwen   heen,   het   uiterlijk   van   honden   vastgelegd.   Of   het   nu   de 14de-eeuwse   graveurs   zijn,   18de-eeuwse   schilders   of   fotografen   in   onze   tijd,   zij   laten   honden   door   hún ogen   zien.   ONZE   HOND   kijkt   naar   de   uiterlijke   ontwikkelingen   van   (ras)honden   door   de   eeuwen   heen. Niet langs afgesleten paden maar off the beaten track, met een vleugje historie voor het goede begrip
Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

DALMATISCHE HOND

Het    afbeelden    van    honden    is    een    eeuwenoude    bezigheid.    Rotstekeningen, hiëroglyfen,   miniaturen,   gravures,   litho’s,   schilderijen   en   foto’s   laten   de   uiterlijke ontwikkeling    van    (ras)honden    zien.    In    het    geval    van    de    Dalmatische    Hond dateert   een   van   de   oudste   afbeeldingen   uit   het   begin   van   de   17de   eeuw:   een schilderij    van    rond    1630,    gemaakt    door    Justus    Sustermans,    een    Belgisch- Italiaanse   schilder.   De   Dalmaat   is   onmiddellijk   herkenbaar   en   dat   is   voor   zo’n vroege   afbeelding   heel   bijzonder.   De   tekst   is   geïllustreerd   met   talrijke   prenten, gravures, schilderijen en foto’s.  Gepubliceerd in het maandblad ONZE HOND
1. Beagle 2. Border Collie 3. Dalmatische hond 4. Grote Münsterlander 5. New Foundlander
Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail:  horter@tiscali.nl Deze artikelen zijn beschikbaar in het Nederlands.
Engels
Nederlands

GROTE MÜNSTERLANDER

De   historie   van   de   Grote   Münsterlander   is   eeuwenoud   en   tegelijkertijd   heel jong,   af   hankelijk   vanwaar   men   begint.   Vanaf   de   mid-   deleeuwen   tot   aan   de 17de   en   18de   eeuw   worden   zogenoemde   vogelhonden’   in   grote   delen   van Europa    bij    de    jacht    gebruikt.    Schitterend    verbeeld    in    het    15de-eeuwse manuscript   Le   Livre   de   Chasse.   Jachthonden   worden   dan   verdeeld   in   drie ‘soorten’: Brakken, Windhonden en Vogelhonden. Gepubliceerd in het maandblad ONZE HOND

NEW FOUNDLANDER

De Newfoundlander heeft zijn naam te danken aan het gelijknamige eiland in de AtlantischE Oceaan voor de oostkust van Canada. Ten noorden van New Foundland (Nieuw gevonden land) ligt de Canadese regio Labrador, ooit de bakermat van de Labrador Retriever. Over het algemeen neemt men aan dat de Labrador en de New Foundlander ooit dezelfde voorvaderen deelden. Gepubliceerd in het maandblad ONZE HOND    
Page Up

BORDER COLLIE

Aan   het   einde   van   de   16de   eeuw   beschrijft   Dr.   John   Caius   in   zijn   Treatise   on Englishe   Dogges   de   werkstijl   van   de   ‘shepherd’s   dog’   en   die   doet   in   vrijwel   alles denken   aan   die   van   de   Border   Collies.   Met   het   zwaaien   van   een   vuist   en   met het   snerpende   geluid   van   fluiten   dirigeert   de   herder   zijn   hond   naar   die   plaats waar hij de kudde hebben wil. Zijn   veel   hondenrassen   in   de   loop   van   de   eeuwen   werkloos   geworden,   ook   nu nog   kan   men   in   Engeland   –   vanaf   de   Borders   tot   de   Hebriden   –   volop   genieten van   het   drijven   van   grote   schaapskudden   door   Border   over   de   heuveltoppen en dan weer naar beneden, richting de boerderij. Een perpetuum mobile door de eeuwen heen… Gepubliceerd in het maandblad ONZE HOND

BEAGLE

We    moeten    op    veronderstellingen    bouwen    als    het    gaat    om    de komst   van   de   Beagle   naar   West-Europa,   om   precies   te   zijn   naar Engeland,   waar   het   ras   zich   heeft   ontwikkeld.   Als   we   uitgaan   van Griekenland,    dan    loopt    het    spoor    via    Rome    naar    de    Britse eilanden,   die   immers   drie   eeuwen   een   Romeinse   provincie   zijn. Anderen   stellen   dat   kleine   Lopende   Honden   in   de   elfde   eeuw   met de      Noormannen      naar      de      Britse      eilanden      zijn      gekomen. Veronderstellingen,   meer   niet.   In   de   laatstgenoemde   theorie   gaat men   er   van   uit   dat   Beagle   een   verkleinde   vorm   is   van   de   ‘Southern Hounds’,   waarbij   Southern   niet   op   het   zuiden   van   Engeland   maar op    maar    op    het    zuiden    van    Frankrijk    betrekking    heeft.    Daar immers komen diverse grote Lopende Honden (brakken) voor. Een     zwarte     bladzijde     in     de     geschiedenis     van     de     Beagle     in Nederland   is   de   proefdierfokkerij.   In   de   jaren   tachtig   worden   met dat   doel   Beagles   gefokt   in   het   Centraal   Proefdieren   Bedrijf   in   Zeist, een    instituut    dat    onder    TNO    valt.    De    keuze    valt    op    de    Beagle omdat    ze    gemakkelijk    in    groepen    zijn    te    houden.    Volgens    de website   voert   TNO   nu   alleen   dierproeven   uit   …als   dat   voortvloeit uit    wettelijke    eisen    of    als    er    geen    betrouwbare    alternatieven beschikbaar zijn. De   Beagle   wordt   omschreven   als   een   zelfstandige   hond,   behoorlijk eigenwijs,   vrolijk   van   aard,   sportief   en   intelligent.   Een   probleem   is dat ze soms slecht alleen gelaten kunnen worden Gepubliceerd in het maandblad ONZE HOND